: توجه


از آنجا که نود 32 ، سایت هایی که یوزرنیم و پسورد رایگان ارائه میدهند را بلوکه کرده است

بنابراین راهنمایی را در اختیار شما کاربر گرامی قرار داده ایم تا از این راه بتوانید سایت را مشاهده نمایید و از یوزرنیم و پسورد رایگان نود32 استفاده نمایید: روش اول


این روش ، موقت است و به این صورت است که برای دسترسی به سایت باید موقتاٌ آنتی ویروس خود را خاموش نمایید 


:  برای این کار به این صورت عمل نمایید
حالا  آنتی ویروس شما موقتاٌ خاموش شد. حال میتوانید از سایت ، یوزرنیم و پسورد ها را دریافت نمایید


ورود به سایت------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


روش دوم :    این روش توصیه میشودآنتی ویروس نود 32 را باز کرده     را از روی  کیبرد  زده  و مطابق عکس عمل نمایید   F5  حال  عبارت

*freenod.ir*

را  مطابق شکل  وارد کنید


حالا  آنتی ویروس شما اجازه میدهد تا سایت را برای همیشه  مشاهده نمایید. حال میتوانید از سایت ، یوزرنیم و پسورد ها را دریافت نمایید
با ما ایمن بمانیدwww.freenod.ir


دانلود همین فایل راهنما


یوزرنیم و پسورد نود

یوزرنیم و پسورد نود 32